Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Hưng - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Hưng

Tổng quan

1. Lịch sử hình thành:

Xã Hoà Hưng được thành lập ngày 30/6/1976 là phần đơn vị địa giới hành chính được tách ra từ 2/5 diện tích đất rừng ở phía nam của xã Ba Mẫu thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai.

2. Chức năng-nhiệm vụ:

Xã Hòa Hưng có tổng diện tích tự nhiên 2.732,64 ha. Dân số 5642 khẩu, vị trí địa lý kinh tế thuộc vùng phát triển trọng điểm phía nam huyện, có tỉnh lộ 328 chạy qua trung tâm xã, cơ sở hạ tầng đang được quan tâm xây dựng đó là động lực quang trọng thúc đẩy kinh tế phát triển. Các điều kiện tự nhiên khác như nguồn nước, đất phù sa và đất bazan chiếm 87% diện tích, công trình hồ chứa nước Sông Ray là một trong những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Trong những năm qua xã Hòa Hưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là Huyện ủy – UBND huyện Xuyên Mộc cùng với sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, Đảng viên trong Đảng bô, chính quyền và các đoàn thể nhân dân cần cù sáng tạo có ý thức trong sản xuất hàng hóa và kinh tế hộ gia đình. Với nguồn tài chính công(ngân sách Tỉnh – Huyện) sửa chữa xây dựng cơ sở hạ tầng như : đường giao thông nông thôn, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch nông thôn. Tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, làm tiền đề cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn góp phần xóa đói giãm nghèo thực hiện tốt các công tác xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững đời sống nhân dân được cải thiện rỏ nét.