Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Hưng - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Hưng

Lãnh đạo

1 Nguyễn Văn Đấu CT.HĐND Bí thư Đảng uỷ xã
Số điện thoại: 0923119799
Email: daunv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
2 Nguyễn Ngọc Lập Phó bí thư Đảng uỷ
Số điện thoại: 0923119799
Email: lapnn@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
3 Nguyễn Minh Hiệp Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0933757648
Email: hiepnm@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
4 Trần Phú Nam Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0977172746
Email: namtp@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: VHXH-Kinh Tế
5 Phạm Thị Ngọc Thuy Phó chủ tịch HĐND
Số điện thoại: 0987172617
Email: thuyptnt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách HĐND